"> آرادمانی : یک استارت آپ - سایت مهندسی

آرادمانی : یک استارت آپ

آرادمانی استارتاپکارآفرین با بهره گیری از امکانات و روابط گسترده ایی

که در سراسر کشور طی فعالیت های خود در سالیان گذشته بدست آورده است

قصد آن دارد تا تمامی حوزه های فعالیت اقتصادی : تولیدی ، خدماتی و تجاری

را پوشش دهد. فعالیت اصلی ما برندینگ و بازاریابی دیجیتال خواهد بود.

ما در تحقق اهداف برنامه ریزی شده خود از پشتیبانی صدها وب سایت و

شبکه های اجتماعی بهره خواهیم برد. در سه ماهه اول

سال جدید تمامی مساعی خود را در جهت جذب نیروهای تحصیل کرده

و کار آمد بکار خواهد برد و در همین راستا به زودی آگهی استخدام و جذب نیرو منتشر خواهد شد.

گروه با دارا بودن شرکتها و دفاتر متعدد و با اتکا به نیروهای انسانی مدیر ،

مدبر و کارامد قابلیت پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و

حقوقی را دارا بوده ، امکانات خود را صرف بهبود ، گسترش و

ثمربخش نمودن فعالیتهای اقتصادی تولیدکنندگان ، نوآوران ، مخترعین و مبدعین کشور می نماید.

نظر به وفور استعدادهای جوان در کشور گروه شک ندارد با توجه

به تجربه و اندوخته گذشته خود میتواند عامل موثری در هم افزایی قابلیت ها

و ظرفیت های نسل کوشا و کارآفرین کشور بوده به آنان مدد رساند.