"> فلسفه مهندسی - سایت مهندسی

فلسفه مهندسی

فلسفه مهندسی

انقلاب مهندسی نوین شاید فرصتی تاریخی باشد برای مهندسان امروز ما تا ضمن بهره جستن از اصول فلسفی و اخلاقی، تحولی نوین را در حکمت و معرفت ایران و اسلام بوجود بیاورند.چنان که خواجه نصیر با انتشار صدها رساله ی علمی – فلسفی نقشی ماندگار در ارتقای سطح علمی ایران ایفا نمود