"> دیجیتال مارکتینگ - digital marketing- بازاریابی دیجیتال - دیجیتال - مارکتینگ

بازاریابی دیجیتالی


دیجیتال مارکتینگ – digital marketing بازاریابی دیجیتال چیست؟

دیجیتال مارکتینگ – digital marketing بازاریابی دیجیتال استفاده از اینترنت ، دستگاه های تلفن همراه ،

رسانه های اجتماعی ، موتورهای جستجو و سایر کانال ها

برای دستیابی به مصرف کنندگان است. برخی از کارشناسان بازاریابی ،

بازاریابی دیجیتال را یک تلاش کاملاً جدید می دانند که نیاز به روشی

جدید برای نزدیک شدن به مشتری و روشهای جدید درک چگونگی

رفتار مشتریان در مقایسه با بازاریابی سنتی دارد.